Førstehjælp

Fra den 1. oktober 2006 er kursus i færdselsrelateret førstehjælp obligatorisk for alle, der for første gang ansøger om kørekort. Kun et færdselsrelateret førstehjælpskursus er gyldigt.

Kurset er et kompetencegivende førstehjælpskursus og skal afholdes af en instruktør som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd.

Kursets varighed er 8 timer og der udstedes kursusbevis.

Dette bevis skal vedlægges ansøgningen om kørekort. Det er meget vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, ellers vil det forlænge det samlede forløb.

Du kan bl.a. tilmelde dig førstehjælpskurser på:

Ungdomsskolen - Den Grå Fabrik, Falstergade 24, Horsens

Klik her: www.unghorsens.dk

KS-førstehjælp - afholdes i Nørregade, Horsens

Klik her: http://www.ks-foerstehjaelp.dk/foerstehjaelp-til-koerekort/faerdselsrelateret-forstehjaelp/

Dansk Røde Kors – afholdes i Allegade, Horsens

Klik her: www.klartilkort.dk

 

 

+45 533 58 333

Bellisalle 20

8700 Horsens