Gældende priser pr. 1/7 2022

Kategori B kørekort (alm. bil):

4 lekt. á 45 min på "Manøvrebane"
16 lekt. á 45 min. i "Kørsel på vej"
4 lekt. á 45 min på "Køreteknisk Anlæg"
Teorikursus (Normalt KUN 8-9 uger - vi tilbyder EKSTRA prøve-aftner, hvor vi øver prøver)
kr. 1.850,-
kr. 9.600,-
kr. 1.950,-
kr. 3.000,-
I alt for lovpakken: kr. 16.400,-
Pris ved køb af hele "lovpakken" = rabat 500,- kr. 15.900,-
Lån af teoribog, internetadgang til prøver, evt. cd-rom med prøver o.a. kr. 0,-
Leje af bil til praktisk prøve kr.  600,-
Ekstra kørelektioner á 45 min - hvis nødvendigt. kr.  600,-

Betaling i tre rater: 1) Kr 1000 i depositum ved tilmelding 2) Kr 8000 inden manøvrebane 3) Kr 7500 inden teoriprøve! Eventuelt ekstra kørelektioner inden praktisk prøve)

kr. 0,-

Andre omkostninger

Køreprøvegebyr til Færdselsstyrelsen kr. 1.000,-
Lægeerklæring hos egen læge ca. kr. 400-500,-
Foto (få det taget ved fotografen) ca. kr. 120-150,-
Færdselsrelateret Førstehjælpskursus ca. kr. 350-600,-

Vi gør opmærksom på, at nogle elever har behov for mere end de 16 kørelektioner på vej, som er lovens minimumskrav.

Priser