Øvelseskørsel i skolevognen

Efter 3. teorigang skal vi køre øvelseskørsel i skolevognen. Du løftes trin for trin fra øvelse af en manøvre til øvelse af manøvrer på et lidt højere niveau. Vi starter selvfølgelig i den relativt simple ende med igangsætning og standsning og bygger så ovenpå, så du formentlig cirka 9 uger senere ”kan det hele”.

Her skal du modtage undervisning i minimum 16 lektioner i ”kørsel på vej” – og i min lektionsplan er disse planlagt som 10 køreture – hvor nogle tager 90 minutter (2 lektioner) og andre 45 minutter (1 lektion).

Vær opmærksom på, at de 16 lektioner er lovens minimuskrav, og nogle har brug for at øve mere end det.

Praktisk

Køreturene tilgodeser alle

Køreturene er nøje planlagte, så de tilgodeser alle. De manøvrer der skal indøves, er der selvfølgelig taget højde for, men der er samtidig mulighed for at samle op eller skærpe dine evner, alt efter den enkeltes behov.

Der køres normalt en køretur hver uge efter den 3. teorigang. Med hensyn til planlægning af køretimerne – så aftales disse når vi er samlet til teori. Jeg forsøger at være så fleksibel som mulig, så fravær fra skole/arbejde undgås – så vidt det er muligt.