Førstehjælpskursus til kørekort i Horsens

Når du tager kørekort, er det i dag et krav at tage et 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Efter kurset modtager du et certificeret førstehjælpsbevis.

Kurset er et kompetencegivende førstehjælpskursus og skal afholdes af en instruktør som er autoriseret af Dansk Førstehjælpsråd.

Førstehjælpsbeviset skal vedlægges ansøgningen om kørekort. Det er meget vigtigt at kurset gennemføres hurtigst muligt, ellers vil det forlænge det samlede forløb. Man behøver ikke at have gennemgået kurset inden holdstart - men jo før jo bedre.

Du skal være opmærksom på at et førstehjælpsbevis til kørekort, kun er gyldigt i et år.

Prisen på førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælpskurset er et af de ekstra gebyrer, du betaler ved siden af selve kørekortet. Et kursus i førstehjælp har en pris på ca. 600 kr. Du kan tilmelde dig til førstehjælpskursus nederst på siden.

Formålet med førstehjælp til kørekort

Formålet ved at tage et førstehjælpskursus til kørekort, er at bibringe dig den viden og de færdigheder, der gør dig i stand til at handle og yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker. Du lærer at lave hjerte/lungeredning og du bliver oplært i at bruge en hjertestarter. Førstehjælp skal øves i praksis, så du kan derfor forvente en dag med praktiske øvelser, hvor du får brugt både krop og hoved. På den måde er du klædt godt på, skulle der opstå en ulykke i trafikken.

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende førstehjælp, kørekort eller andet relateret? Er du velkommen til at kontakte mig på telefon 533 58 333 eller skriv en mail til flemming@terslov.dk.

Førstehjælpskursus

Tilmeld dig til førstehjælpskursus

Nedenfor er nogle eksempler på lokationer der afholder gode og effektive kurser indenfor førstehjælp i Horsens.

Afholdes hos: Dansk Røde Kors, Vejlevej 1, 8700 Horsens

https://www.rodekors.dk/kursusoversigt?kursustype=d9d515112a4b467d82d2983b00c6e8c2&region=1082&city=Horsens